Obsah

V současné době má MAS Buchlov, z.s. vyhlášenou tuto výzvu

 

Výzva č. 8 MAS BUCHLOV – IROP – DOPRAVA

MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 1. 5. 2021 Výzvu č. 8 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva je zaměřena na podporu bezpečnosti v dopravě.

Způsob podání žádosti o podporu: elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 1. 5. 2021 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 5. 2021 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 5. 2021 12:00

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Celková alokace výzvy: 1 616 231,51 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč

 

Dokumenty výzvy

 

Ostatní dokumenty

 

Výzva byla navázána na výzvu ŘO IROP č. 53 "UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD".