Obsah

Plánované výzvy MAS Buchlov, z.s.

 

Výzva č. 9 MAS BUCHLOV – IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

MAS Buchlov, z.s. plánuje vyhlásit dne 1. 9. 2021 Výzvu č. 9 k podávání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR.

Výzva byla zaměřena na podporu infrastruktury základních škol.

Způsob podání žádosti o podporu: elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 1. 9. 2021 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 9. 2021 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2021 12:00

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Celková alokace výzvy: 2 564 272,11 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 700 000 Kč

 

Dokumenty výzvy

 

Ostatní dokumenty

 

Výzva byla navázána na výzvu ŘO IROP č. 68 "ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1"