Obsah

Plánované výzvy MAS Buchlov, z.s.

 

Výzva č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova (PRV)

MAS Buchlov, z.s. v současné době připravuje Výzvu č. 7 v rámci PRV, která bude zaměřena na Fichi 7:

Fiche 7: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy

Vazba Fiche na článek Nařízení PRV: Čl. 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Předpokládaná celková alokace výzvy: 2 046 198,00 Kč

Předpokládaný termín vyhlášení: únor 2023

Bližší informace naleznete na našich webových stránkách https://www.buchlov.cz a webu https://www.szif.cz/cs.