Obsah

Plánované výzvy MAS Buchlov, z.s.

 

Výzva č. 6 v rámci Programu rozvoje venkova (PRV)

MAS Buchlov, z.s. v současné době připravuje Výzvu č. 6 v rámci PRV, která bude zaměřena na Fichi 1 a Fichi 7:

 

Fiche 1: Zázemí a technické vybavení v zemědělství

Vazba Fiche na článek Nařízení PRV: Čl. 17.1.a - Investice do zemědělských podniků

Předpokládaná výše alokace: 1 000 000,00 Kč

 

Fiche 7: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Mateřské a základní školy

Vazba Fiche na článek Nařízení PRV: Čl. 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Předpokládaná výše alokace: 3 338 490,00 Kč

 

Předpokládaná celková alokace výzvy: 4 338 490,00 Kč

Předpokládaný termín vyhlášení: duben - květen 2022

 

Bližší informace naleznete na našich webových stránkách https://www.buchlov.cz a webu https://www.szif.cz/cs.